Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Giao lưu kết nối giữa trường mầm non Cổ Bi và trường mầm non Yên Thường với chuyên đề: “ Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến trong giảng dạy”

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 29-11-2023
2 kế hoạch năm học 2022-2023 trường MN Cổ Bi

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 15-09-2022
3 CV số 84/KH-MNCB KẾ HOẠCH Phát triển giáo dục mầm non trường mầm non Cổ Bi giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

CV số 84/KH-MNCBCông văn - Kế hoạch nhà trường 10-05-2021
4 Số: 84 /KH-MNCB kế hoạch phát triển giáo dục mầm non trường mầm non Cổ Bi giai đoạn 2021-2025

(Tải File đính kèm)

Số: 84 /KH-MNCBCông văn - Kế hoạch nhà trường 05-05-2021
5 Kế hoạch hướng dẫn trẻ học tại nhà

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 17-02-2021
6 Kế hoạch dạy trẻ học tại nhà trong thời gian nghỉ học

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 04-02-2021
7 Ké hoạch xây dưng trường học hạnh phúc trường mầm non Cổ Bi.

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 14-01-2021
8 KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021 trường MN Cổ Bi!

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 11-01-2021
9 Lđlđ huyện gửi đơn vị giấy mời hội nghị tổng kết năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Công văn - Kế hoạch nhà trường 11-01-2021
10 Số: 15 /KH-MNCB Phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020

(Tải File đính kèm)

Số: 15 /KH-MNCBCông văn - Kế hoạch nhà trường 10-12-2017
11 Số: 19/KH-MNCB Kế hoạch Phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2020

(Tải File đính kèm)

Số: 19/KH-MNCB Công văn - Kế hoạch nhà trường 05-11-2017