Có 67 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán bổ sung năm 2023

(Tải File đính kèm)

103/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 14-10-2023
2 Thông báo triển khai các khoản thu chi đầu năm 2023-2024

(Tải File đính kèm)

116/TB-MNCBThông tin ba công khai 02-10-2023
3 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III/2023

(Tải File đính kèm)

91/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 02-10-2023
4 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 08-09-2023
5 Kế hoạch triển khai các khoản thu chi đầu năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 06-09-2023
6 Phân công nhiệm vụ cán bộ giáo viên, công nhân viên năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-08-2023
7 Công khai điều chỉnh dự toán năm 2023

(Tải File đính kèm)

66/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 13-07-2023
8 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2023

(Tải File đính kèm)

65/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 02-07-2023
9 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II/2023

(Tải File đính kèm)

64/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 02-07-2023
10 Công khai quyết toán các khoản thu năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

50/QĐ-MNCBThông tin ba công khai 15-06-2023
11 Công khai dự toán bổ sung năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-04-2023
12 Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2023

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-04-2023
13 Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 30-03-2023
14 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-01-2023
15 Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 04-01-2023
12345